"Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców."

Nikola Tesla

 

Jako firma Frapol możemy i chcemy dokonać zmian. Od blisko 30 lat aktywnie działamy w branży sanitarnej, zwłaszcza HVAC. Nasza firma zatrudnia prawie 500 specjalistów i ciągle się rozwijamy. W dziale Badań i Rozwoju zatrudniamy zespół specjalistów, wspólnie opracowujących unikatowe rozwiązania, indywidualnie dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Dzięki realizowanym inwestycjom, spotkaniom ze specjalistami z branży, uczestnictwu w wielu konferencjach, dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia na rynek systemu spełniającego wymagania przyszłych rozporządzeń unijnych, mających na celu redukcję zużycia energii przez obiekty budowlane oraz co za tym idzie ochronę środowiska. Dostrzegamy ten wyraźny trend w rozwoju branży instalacyjnej i chcemy aktywnie go rozwijać.

Naszą największą motywacją do działania jest jakość powietrza w miastach, w których funkcjonują na co dzień nasze rodziny oraz wychowujemy nasze dzieci. Ochrona środowiska od zawsze jest istotnym celem naszej firmy.

Dlatego powstał projekt Frapol nZEB.

 

Cel projektu

Cel naszego projektu stanowi opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB).

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw,
poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

czytaj więcej

Efekty projektu

+
MRR

Wymiennik MRR

Innowacyjny w skali świata co do konstrukcji oraz funkcji multifunkcyjny wymiennik ciepła MRR.

Jego podstawowe cechy niespotykane w rozwiązaniach rynkowych to:

  • regulowany odzysk wilgoci z powietrza usuwanego bez użycia energii pierwotnej (usuwa bardzo energochłonny koszt nawilżania powietrza nawiewanego w zimie) – badania laboratoryjne w małej skali pokazują sprawność odzysku wilgoci na poziomie 70% co znacznie przewyższa oczekiwany stopień nawilżenia powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi
  • zapobieganie zamrożeniu (nawet częściowemu) wymiennika z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności bez użycia energii pierwotnej
  • funkcja chłodzenia z wykorzystaniem entalpii pary wodnej (chłodzenia adiabatycznego) obniża wyraźnie temperaturę nawiewanego powietrza z minimalnym zużyciem EP
  • wartość dodaną stanowi bakteriobójczość powłoki higroskopowej stosowanej w wymiennikach która gwarantuje zachowanie jakości nawiewanego powietrza

Dzięki budowie modułowej można w prosty sposób skalować rozmiar wymiennika do indywidualnych potrzeb.

+
NEURO+

Moduł sterowania NEURO+

Trzecim komponentem jest moduł sterowania. Bez niego prawidłowe działanie systemu byłby niemożliwe. W ujęciu całościowym pracą komponentów będzie zarządzał sterownik wyposażony w algorytmy neuronowe. Elementy takie jak na przykład wysterowanie sprężarki, stopnie otwarcia zaworów optymalizowane będą w cyklach tygodniowych, miesięcznych i stale udoskonalane bez wiedzy i udziału użytkownika. Tylko takie podejście umożliwi minimalizację strat wynikających z nieliniowego charakteru użytkowania obiektu.

+
GAT

Agregat GAT

Drugi podstawowy komponent systemu Frapol nZEB stanowi gazowy agregat trójgeneracyjny GAT. Do celów spełnienia założeń docelowego systemu niewystarczające jest wykorzystanie dostępnych rynkowo gazowych pomp ciepła. Zalety nowego rozwiązania wiążą się ze stopniem odzysku energii traconej ze spalanej energii chemicznej paliwa wykorzystywanej do napędu układu chłodniczego oraz komponentów elektrycznych układu. Stopień wykorzystania energii wyniesie 85%. Uzyskanie takich wartości umożliwi nowoczesna konstrukcja silników zasilanych gazem (odzysk ciepła traconego z silnika nastąpi poprzez dodatkowych układ chłodniczy napędzany z samego silnika) oraz wykorzystanie energii wykroplenia pary wodnej zawartej w spalinach – obniżenie ich temperatury poniżej punktu rosy i zagospodarowanie odzyskanej energii w układzie.

Efektem naszego projektu jest opracowanie unikalnego w skali kraju i świata, kompleksowego systemu Frapol nZEB.

Kluczowe elementy na które będzie składał się system:

  • wymiennik MRR
  • agregat GAT
  • moduł sterujący NEURO+

Połączone będą z pozostałymi komponentami systemu wentylacyjnego, do których należą między innymi dedykowane centrale wentylacyjne, regulatory aktywne powietrza oraz filtry powietrza.

 

 

Wymierne korzyści

Efekty projektu, w postaci systemu Frapol nZEB, zaoferują konkretne korzyści, wpisujące się idealnie w określone już zapotrzebowanie rynkowe

Umożliwią realizację inwestycji nowych oraz modernizowanych, zgodnie z wymaganiami przepisów, określających bezwzględnie poziom wskaźnika EP H+W

Poprzez obniżenie kosztów inwestycyjnych umożliwią znaczne skrócenie okresu zwrotu inwestycji do atrakcyjnych wartości, czyniąc ekologiczne rozwiązania dostępne dla każdego inwestora

 

 

Nasz system

Obniży koszty eksploatacji obiektów związanie z instalacją HVAC oraz ciepłą wodą użytkową o kilkanaście procent, co przekłada się na wieloletnie oszczędności dla inwestora.

 

Zagwarantuje stabilność komfortu użytkowania obiektu, nawet w obiektach o skomplikowanym profilu zapotrzebowania na energię.

 

Obniży ślad ekologiczny obiektu, redukując zużycie EP a tym samym obniżając generowane przez obiekt zanieczyszczenie środowiska.

 

Zespół & Zasoby

Interdyscyplinarny zespół badaczy i naukowców

Realizację części prac badawczych oraz nadzór merytoryczny nad całością projektu powierzony został grupie naukowców reprezentujących instytucje takie jak Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Lubelska, OSWBZ.

Zespół pracowników firmy Frapol realizujący prace B+R

Trzon projektu stanowią inżynierowie firmy Frapol, projektanci, konstruktorzy, programiści, informatycy, laboranci. Grupa pracowników zaangażowana do projektu może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem przy projektowaniu oraz budowie
i testach prototypów urządzeń  wentylacyjnych oraz chłodniczych.

Komora klimatyczna

Na potrzeby projektu stworzona została specjalna komora klimatyczna umożliwiająca kształtowanie parametrów powietrza w zakresie temperatury i wilgotności od -20°C (100% wilgotności) do +35°C (50% wilgotności) dla strumienia powietrza do 7000m3/h. Maksymalne gabaryty testowanego urządzenia mogą wynosić 2x2x3m, łączna moc chłodnicza zainstalowanych urządzeń wynosi 330kW, łączna moc grzewcza 200kW, a ilość wytwarzanej pary 266kg/h.

Stanowisko do badań komponentów gazowych

Na potrzeby projektu stworzone zostało stanowisko  przeznaczone do kompleksowego badania agregatów gazowych oraz gazowych pomp ciepła. Stanowisko dysponuje kompletem opomiarowanych przyłączy instalacyjnych oraz pełny monitoring pracy komponentów testowanego urządzenia. Stanowisko rozbudowywane zostanie w toku prowadzonych badań.

Zaplecze produkcyjne firmy Frapol

Do realizacji niezbędnych prac prototypowych wykorzystane zostanie zaplecze produkcyjne firmy Frapol. Nowoczesny park maszynowy oraz ponad 350 specjalistów do dyspozycji gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych prac.

Aktualności

Pokaż więcej

Kontakt

W sprawach związanych projektem prosimy o kontakt bezpośrednio z siedzibą firmy, lub przez formularz kontaktowy.


FRAPOL Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków

Tel. 12 653 27 66
Fax. 12 653 27 89

sekretariat@frapol.com.pl
www.frapol.com.pl

 

 

 

Formularz kontaktowy

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.