Cel projektu

Cel naszego projektu stanowi opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemalzerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB).

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


W celu określenia zapotrzebowania rynkowego na tego typu system, warto wyjść od informacji iż około 40% energii zużywanej w krajach Unii Europejskiej stanowi energia zużywana przez obiekty budowalne. Rada UE na spotkaniach w dniach 8-9 marca 2007 roku podjęła kroki aby zminimalizować ten problem i przyjęła nowe założenia dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Plan ten potocznie zwany 20/20/20 lub 3x20 zawiera w sobie trzy propozycje związane z obiektami budowalnymi, mówiące o tym, że do 2020 r. unia europejska:

  • dokona redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,
  • zwiększy udział zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do 20%,
  • zwiększy o 20% efektywność energetyczną w stosunku do prognoz na rok 2020.

Efektem tych postanowień stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest osiągnięcie poprawy charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia. Jej implementacja w przepisy krajowe zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Efekt projektu, w postaci systemu Frapol nZEB, wpisuje się w omawiane wymagania. Stosując go w dedykowanych aplikacjach umożliwiamy osiągnięcie wymaganych przez Dyrektywę poziomów w zakresie wskaźnika EP H+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wg danych statystycznych budynki użyteczności publicznej (niemieszkalne) zużywają o 40% więcej energii w przeliczeniu na m2 powierzchni od budynków mieszkalnych, więc większy wpływ w skali całości budownictwa będą miały redukcje właśnie w tym sektorze. Nowych budynków niemieszkalnych w Polsce powstaje rocznie około 23 000 ze stałą tendencją wzrostową na poziomie 2,3%. Mówimy również o obiektach modernizowanych – do nich również dedykowany jest nasz system. Różnica pomiędzy zużyciem energii systemów powstałych w latach 80 oraz 90, nawet 2000 względem standardów narzuconych przez Dyrektywę 2010/31/UE jest ogromna.

Nie można oczywiście pominąć dodatkowych oczekiwań rynku, perfekcyjnie dopasowane rozwiązanie powinno również zapewniać redukcję nakładów inwestycyjnych w porównaniu z innymi rozwiązaniami umożliwiającymi spełnienie wymagań nZEB. Równie ważne jest obniżenie kosztów eksploatacji wykonanej już inwestycji, idące w parze z obniżeniem zużycia EP. Nie bez znaczenia jest również podniesienie komfortu użytkowania obiektów.

 

Kontakt

W sprawach związanych projektem prosimy o kontakt bezpośrednio z siedzibą firmy, lub przez formularz kontaktowy.


FRAPOL Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków

Tel. 12 653 27 66
Fax. 12 653 27 89

sekretariat@frapol.com.pl
www.frapol.com.pl

 

 

 

Formularz kontaktowy

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.